Automatisert markedsføring/Marketing automation

Dreier seg om å bruke programmer som aktivt kan ta i bruk den informasjonen brukerne legger igjen i en nettside før, etter og etter konvertering. Ettersom man alt har informasjon om hva brukeren er ute etter, kan man personalisere markedsføringen slik at brukeren oppfatter markedsføringen som kundeservice.
  • Treff: 650
Nettside utviklet av Trønder Data

Copyright © 2019 Dag Hovelsen -

Login