Assosiativ nettverksmodell

En konseptmodell der hukommelse fremstilles som et sett med knutepunkter og koblinger på kryss og tvers, og der knutepunktene representerer lagret informasjon eller lagrede konsepter og koblingene representerer assosiasjonsstyrken mellom informasjon eller konseptene.
  • Treff: 866
Nettside utviklet av Trønder Data

Copyright © 2019 Dag Hovelsen -

Login