Art Director, AD

Fagmann i et reklamebyrå som er kreativ i den grafiske eller billedmessige utforming (tegnesjef).
  • Treff: 700
Nettside utviklet av Trønder Data

Copyright © 2019 Dag Hovelsen -

Login