Aksjeselskap

Forretningssselskap med kapital av en bestemt størrelse som er fordelt på like store aksjer, der eierens ansvar er begrenset til det beløp de har kjøpt aksjer for.
  • Treff: 637
Nettside utviklet av Trønder Data

Copyright © 2019 Dag Hovelsen -

Login