Rutine

Fast etablert arbeidsordning, kjennetegnet ved gjentakelse i analoge situasjoner. F.eks.: Kontrollrutiner.
  • Treff: 559
Nettside utviklet av Trønder Data

Copyright © 2019 Dag Hovelsen -

Login