Risikovillig kapital

Kapital som disponeres til risikopregede prosjekter, men oftest med store fortjenesteforventninger.
  • Treff: 546
Nettside utviklet av Trønder Data

Copyright © 2019 Dag Hovelsen -

Login