Ressurs

Kilde, hjelpemiddel, utvei, middel, noe å ta av, ta til. Beholdning av, bestand av, midler.
  • Treff: 555
Nettside utviklet av Trønder Data

Copyright © 2019 Dag Hovelsen -

Login