Representativitetsheuristikk

Når forbrukerne basere sine forutsigelser på hvor representativt eller likt et utfall er sammenliknet med andre eksempler.
  • Treff: 838
Nettside utviklet av Trønder Data

Copyright © 2019 Dag Hovelsen -

Login