Relativ markedsandel

Egen andel av et marked, uttrykt i prosent av markedslederens markedsandel.
  • Treff: 657
Nettside utviklet av Trønder Data

Copyright © 2019 Dag Hovelsen -

Login