Referansepris

Prisinformasjon som en forbruker legger seg på minnet og bruker til å tolke og vurdere en ny pris.
  • Treff: 1102
Nettside utviklet av Trønder Data

Copyright © 2019 Dag Hovelsen -

Login