Referansegrupper

Med en persons referansegrupper menes alle grupper som direkte (ansikt til ansikt) eller indirekte innvirker på personens meninger og atferd.
  • Treff: 598
Nettside utviklet av Trønder Data

Copyright © 2019 Dag Hovelsen -

Login