Realiseringsfasen

Fase i en beslutningsprosess hvor avgjørelsene settes ut i livet.
  • Treff: 555
Nettside utviklet av Trønder Data

Copyright © 2019 Dag Hovelsen -

Login