Reaksjonsmodell

Modell som har til hensikt å beskrive reaksjoner, f.eks. markedets reaksjoner på prisforandringer.
  • Treff: 596
Nettside utviklet av Trønder Data

Copyright © 2019 Dag Hovelsen -

Login