Råvare

Råstoff tilbudt til salgs, oftest som typevarer, f.eks. korn, råolje, kull, malm.
  • Treff: 575
Nettside utviklet av Trønder Data

Copyright © 2019 Dag Hovelsen -

Login