Rasjonalisering

Det å ordne noe på en planmessig og fornuftig måte, f.eks. slik at produksjonskostnadene synker eller produksjonsmengden øker.
  • Treff: 601
Nettside utviklet av Trønder Data

Copyright © 2019 Dag Hovelsen -

Login