WOOF

Forkortelse/moderne betegnelse på Well-off Older Folks (velbeslåtte eldre)- en økende befolkningsgruppe med spesielle behov og ønsker og betydelig kjøpekraft.
  • Treff: 558
Nettside utviklet av Trønder Data

Copyright © 2019 Dag Hovelsen -

Login