Vertikal integrasjon

Det at fler ledd i en distribusjonskjede (fra produsent til detaljist) virker sammen som helhet.
  • Treff: 569
Nettside utviklet av Trønder Data

Copyright © 2019 Dag Hovelsen -

Login