Verifikasjon

Undersøkelse for å bekrefte eller avkrefte om aktivitet, produkt eller tjeneste er i overensstemmelse med spesifiserte krav.
  • Treff: 551
Nettside utviklet av Trønder Data

Copyright © 2019 Dag Hovelsen -

Login