Verdiprising

Strategi som går ut på å skaffe lojale kunder ved å holde forholdsvis lav pris på produkt med høy kvalitet.
  • Treff: 1249
Nettside utviklet av Trønder Data

Copyright © 2019 Dag Hovelsen -

Login