Verdinettverk

Et system bestående av joint ventures og allianser som et foretak oppretter for å anskaffe, foredle og levere et sortiment.
  • Treff: 543
Nettside utviklet av Trønder Data

Copyright © 2019 Dag Hovelsen -

Login