Verdikjede-analyse

Analyse av en bedrifts samlede aktiviteter som gjennomføres for å utforme, produsere, markedsføre, levere og følge opp bedriftens produkter.
  • Treff: 523
Nettside utviklet av Trønder Data

Copyright © 2019 Dag Hovelsen -

Login