Varige konkurransemessige fortrinn

Fordeler som kan påvises og signaliseres i forhold til konkurrentene, for egne produkter rettet mot utvalgte målgrupper.
  • Treff: 543
Nettside utviklet av Trønder Data

Copyright © 2019 Dag Hovelsen -

Login