Varig forbruksvarer

Håndfaste varer som normalt brukes mange ganger av forbrukeren, og krever personlig salg og service, høye marginer og garantier fra selger.
  • Treff: 574
Nettside utviklet av Trønder Data

Copyright © 2019 Dag Hovelsen -

Login