Variant

Vareutforming som skiller seg noe fra de andre i en varegruppe som tar sikte på å dekke samme behov.
  • Treff: 606
Nettside utviklet av Trønder Data

Copyright © 2019 Dag Hovelsen -

Login