Utvidet produkt

Et produkt som har egenskaper som er mer omfattende enn det forbrukerne venter, og som får produktet til å skille seg ut fra konkurrerende produkter.
  • Treff: 558
Nettside utviklet av Trønder Data

Copyright © 2019 Dag Hovelsen -

Login