Tverrsnittsanalyse

Statistisk analyse av observasjoner av ett eller flere kjennetegn på samme tidspunkt, eller samme tidsperiode. Forskjellig fra tidsrekkeanalyse.
  • Treff: 683
Nettside utviklet av Trønder Data

Copyright © 2019 Dag Hovelsen -

Login