Trendanalyse

Statistisk beregning som er nødvendig for å rense et tidsrekkemateriale for de systematiske og tilfeldige variasjoner som ikke er nødvendige eller ønskelige for å få fram den langsiktige utvikling.
  • Treff: 718
Nettside utviklet av Trønder Data

Copyright © 2019 Dag Hovelsen -

Login