Trend

Beregnet langsiktig utvikling i tidsserie, renset for sesongsvingninger, eventuelt konjunktursvingninger og tilfeldige variasjoner. Kan også være framstilt grafisk som kurve.
  • Treff: 547
Nettside utviklet av Trønder Data

Copyright © 2019 Dag Hovelsen -

Login