Transaksjon

Transaksjon Når en avtale om et bytte har funnet sted. En transaksjon består av et bytte av verdier mellom to parter og behøver ikke å omfatte penger.
  • Treff: 590
Nettside utviklet av Trønder Data

Copyright © 2019 Dag Hovelsen -

Login