Total kundefordel

Opplevd pengeverdi av de økonomiske, funksjonelle og psykologiske fordelene kundene venter seg av et gitt markedstilbud på grunnlag av produkt, service, personer og image.
  • Treff: 688
Nettside utviklet av Trønder Data

Copyright © 2019 Dag Hovelsen -

Login