Tilpasning

En nødvendig forutsetning for forretningsmessige virksomhet. Innebærer en driftsform innenfor det rammeverket som myndighetene setter, og som møter målene i forhold til interessegrupper utenfor virksomheten.
  • Treff: 527
Nettside utviklet av Trønder Data

Copyright © 2019 Dag Hovelsen -

Login