Tilgjengelighetsheuristikk

Når forbrukere baserer sine vurderinger på hvor raskt og lett de kommer på et konkret eksempel på et utfall.
  • Treff: 574
Nettside utviklet av Trønder Data

Copyright © 2019 Dag Hovelsen -

Login