Tidsrekkeanalyse

Analyse av historiske data som rommer årsakssammenhenger som brukes for å forutsi fremtidig salg.
  • Treff: 597
Nettside utviklet av Trønder Data

Copyright © 2019 Dag Hovelsen -

Login