Søylediagram

Grafisk framstilling som viser forholdet mellom tallstørrelser ved hjelp av søyler.
  • Treff: 518
Nettside utviklet av Trønder Data

Copyright © 2019 Dag Hovelsen -

Login