Supermarked

Dagligvareforretning med et bredt utvalg av matvarer og andre dagligvarer, og et begrenset utvalg av lett omsettelige utvalgsvarer som kan omsettes ved selvvalg. Dagligvarer skal utgjøre minst 80% av omsetningen og salgsflaten skal være på minimum 400 kvm.
  • Treff: 520
Nettside utviklet av Trønder Data

Copyright © 2019 Dag Hovelsen -

Login