Substitutt

Varer som kan erstatte hverandre innbyrdes, brukes i stedet for hverandre. F.eks. merkevarer innenfor samme produkttype, slik som smør og margarin.
  • Treff: 591
Nettside utviklet av Trønder Data

Copyright © 2019 Dag Hovelsen -

Login