Subliminal persepsjon

Mottak og behandling av underbevisste budskap som påvirker atferden.
  • Treff: 555
Nettside utviklet av Trønder Data

Copyright © 2019 Dag Hovelsen -

Login