Stratifisert utvalg

Utvalg for statistiske undersøkelser der populasjonen på forhånd er delt opp i undergrupper etter bestemte kriterier. F.eks. bosted, alder, kjønn.
  • Treff: 590
Nettside utviklet av Trønder Data

Copyright © 2019 Dag Hovelsen -

Login