Strategisk planlegging

En ledelsesprosess som består i å utvikle og opprettholde samsvar mellom organisasjonens mål, ressurser og muligheter på markeder i stadig forandring. Hensikten med strategisk planlegging er å skape, og omforme bedriftens forretningsområder og produkter, slik at de skaper tilfredsstillende lønnsomhet og vekst.
  • Treff: 525
Nettside utviklet av Trønder Data

Copyright © 2019 Dag Hovelsen -

Login