Strategisk ledelse

Ledelse med sikte på å opprettholde og utvikle organisasjonens eksistensgrunnlag.
  • Treff: 512
Nettside utviklet av Trønder Data

Copyright © 2019 Dag Hovelsen -

Login