Stordriftsfordel

Innsparing i relative kostnader eller økninger i inntekter eller/ og andre fordeler som økning i størrelse i seg selv kan medføre.
  • Treff: 576
Nettside utviklet av Trønder Data

Copyright © 2019 Dag Hovelsen -

Login