Sosioøkonomisk

Angår (flere) sosiale og økonomiske forhold på samme tid og i samspill.
  • Treff: 561
Nettside utviklet av Trønder Data

Copyright © 2019 Dag Hovelsen -

Login