SOFT-analyse

Er en vurdering av indre og ytre betingelser der en vurderer sterke og svake sider, muligheter og trusler. (Strenghts, Opportunities, Failures, Threats). Sterke og svake sider er rettet mot indre forhold, mens muligheter og trusler går på ytre forhold.
  • Treff: 531
Nettside utviklet av Trønder Data

Copyright © 2019 Dag Hovelsen -

Login