SKIPPIE

Forkortelse/moderne betegnelse på School Kids With Income and Purchasing Power (skolebarn med inntekt og kjøpekraft) - en stadig økende og viktig befolkningsgruppe.
  • Treff: 543
Nettside utviklet av Trønder Data

Copyright © 2019 Dag Hovelsen -

Login