Signifikansnivå

Statistisk begrep, betyr at du i en representativ undersøkelse aldri kan oppnå 100 prosent sikkerhet for at resultatet er riktig, selv når du tar hensyn til feilmarginene.
  • Treff: 583
Nettside utviklet av Trønder Data

Copyright © 2019 Dag Hovelsen -

Login