Service

Alle handlinger eller ytelser som en part kan tilby en annen, og som i det alt vesentlige er ikke-materiell og ikke resulterer i eierskap av noe.
  • Treff: 535
Nettside utviklet av Trønder Data

Copyright © 2019 Dag Hovelsen -

Login