Selvkostkalkyle

Beregnings- og bokføringsmetode som gir retningslinjer for fordeling av alle kostnader på produkter som kostnadsbærere.
  • Treff: 552
Nettside utviklet av Trønder Data

Copyright © 2019 Dag Hovelsen -

Login