Selvfinansieringsgrad

Egenkapital i et foretak som er prosent av summen av egenkapital, lånekapital og annen fremmed kapital.
  • Treff: 562
Nettside utviklet av Trønder Data

Copyright © 2019 Dag Hovelsen -

Login