Sekundærgrupper

Grupper som har en tendens til å være mer formell og krever mindre samhandling enn primærgrupper, for eksempel religiøse grupper, profesjonsgrupper eller fagorganisasjoner.
  • Treff: 673
Nettside utviklet av Trønder Data

Copyright © 2019 Dag Hovelsen -

Login