Segmentering

Det vil si å velge ut spesifikke deler av et marked basert på utvalgte kriterier som demografi, bransje, geografi etc.
  • Treff: 577
Nettside utviklet av Trønder Data

Copyright © 2019 Dag Hovelsen -

Login